Zajrzyj do mojej czytelni
Ostatnio dodany tekst to:
"Pandemia czyli oszukane Superego"

więcej tutajPsychoanaliza to praca umysłu polegająca na rozszerzaniu możliwości myślenia o sobie, o innych i o relacjach z nimi. Psychoanaliza jest procesem rozwijania Ego. Może być pomocnym sposobem wewnętrznego funkcjonowania.


W czasie psychoanalitycznej pracy można odkrywać nieświadome lub częściowo nieświadome emocje, uczucia, motywy działania, używane mechanizmy psychologiczne. Zdając sobie z nich sprawę czyli mając do nich bardziej świadomy dostęp, można np. podejmować decyzje w sposób przynoszący większą satysfakcję, która wynika z poczucia kontroli nad własnym życiem.

Z drugiej strony psychoanaliza może być pomocna w rozwijaniu akceptacji bezradności wobec wydarzeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Spróbuję wyjaśnić dlaczego to pomaga.
Często bywa, że zamęczamy siebie i innych swoimi poczuciami winy w związku z wydarzeniami na które tak naprawdę nie mieliśmy wyłącznego wpływu. Pogrążamy się w autodestrukcji. Nie potrafimy rozwinąć myślenia poza poczucia winy. Nie możemy zobaczyć sytuacji w bardziej obiektywny sposób bo trudno nam przyjąć, że nasz wpływ na nią był aż tak znikomy. Twórczy niepokój wywołany poczuciami winy staje się niepokojem sado-masochistycznym zmierzającym do ciągłego karania siebie lub otoczenia.
Oto przykład.
Dziecko postępuje w sposób niezgodny ze schematami panującymi w rodzinie. Mama dziecka obwinia siebie, że źle je wychowała. Zatopiona w poczuciach winy nie może myśleć. Nie może się zastanowić czy dziecko postępuje obiektywnie źle, czy tylko w sposób odbiegający od przyjętego w rodzinie. Nie zastanawia się nad motywami takiego, a nie innego zachowania dziecka. W tej sytuacji nie może być pomocna ani dla niego ani dla siebie. Trudno jej przyjąć, że poza jej wpływem na dziecko były też inne, niekiedy znacznie potężniejsze czynniki. Nie może zaakceptować bezradności i pozwolić zaistnieć innemu myśleniu niż tylko takiemu, które karze ją lub dziecko.
Oczywiście ta przykładowa sytuacja ma wiele innych aspektów. Ja przedstawiłam jeden dla zobrazowania mojej myśli.

Psychoanaliza uczy dojrzałej troski o siebie i o drugie istnienie. Dlatego jej używanie może być bardzo wartościowe społecznie.
„Drugim istnieniem” może być człowiek ale też zwierzę, ptak, Ziemia i jej zasoby naturalne. Ideałem byłoby gdybyśmy my-ludzie mogli spostrzegać Świat nie jako rzeczy i istnienia, które mają nam służyć ale jako zbiór różnorodnych obiektów wymagających naszego najwyższego wysiłku troski. Dojrzały rozum stara się odróżniać swoje potrzeby od potrzeb innych, swój rozwój od rozwoju innych. Psychoanaliza może być pomocna w wykonywaniu tej pracy.

Inaczej niż w idealnym wariancie, najczęściej spotykaną formą roztaczanej przez nas opieki jest wysiłek podporządkowywania sobie naszych podopiecznych. Zasadniczo jesteśmy przekonani, że wiemy co dla drugiego istnienia (dziecka, dorosłego, zwierzęcia itd.) jest najlepsze albo nawet nie zastanawiamy się nad tym.

Załóżmy, że dajemy naszemu dziecku kieszonkowe. Świadomie albo nieświadomie odczuwamy to jako krok ku jego niezależności. Sposób wypłacania tych na ogół niewielkich pieniędzy bardzo dobrze pokazuje czy potrafimy spostrzegać nasze dziecko jako odrębne od nas istnienie.
W związku z tym przypomina mi się następująca historia.
Jedna z mam skarżyła się na bardzo niegrzeczne zachowania swojego synka. Opowiadała, że wszystko było dobrze do momentu kiedy chłopczyk musiał przestać uczestniczyć w jego ulubionych zajęciach pozalekcyjnych. Rodzice próbowali mu je zastąpić ale chyba nie dość aktywnie. W trakcie dalszej rozmowy pojawił się temat kieszonkowego. Zapytałam czy chłopczyk dostaje je regularnie. „Dostaje zawsze kiedy poprosi…kto by o tym pamiętał…” odpowiedziała mama. Miałam wrażenie, że dziecko swoim niegrzecznym zachowaniem domaga się, żeby rodzice zadbali o jego odrębne sprawy: o to co ono lubi i o jego prawo do samodzielnego decydowania jak i kiedy wyda pieniądze. Widać zajęcia pozalekcyjne chłopiec odczuwał (bardziej bądź mniej świadomie) jako ważne pole swojego osobistego rozwoju.

Innym przykładem może być sposób w jaki robimy prezenty. Czy jeżeli kupujemy coś dla kogoś to staramy się wziąć pod uwagę potrzeby obdarowywanej osoby czy kupujemy to co nam się podoba czyli realizujemy nasze własne potrzeby.

Praca nad Ego pomaga także rozumieć język ciała.
Wyjaśnię dlaczego to jest ważne.
Ego posługuje się myślami i słowami. Często brakuje nam tych środków do nazwania i zrozumienia naszych emocjonalnych przeżyć. Nie tak rzadko „wie” o nich tylko nasze ciało. Intensywne niezrozumiane emocje mogą spowodować niepokojące objawy np. bóle głowy, zaburzenia rytmu pracy serca, bezsenność albo nadmierną senność, bóle brzucha, brak apetytu albo nadmierny apetyt, zaburzenia oddechu itd.Pracując nad rozumieniem sygnałów dawanych przez ciało i rozwijając możliwości Ego zmniejszamy pole do powstawania zaburzeń psychosomatycznych czyli „mówienia” ciałem.

Jeszcze kilka słów o tym czym psychoanaliza nie jest.
W procesie psychoanalizy nie jest ważna prosta ocena (dobre-złe) zachowań, przeżyć, emocji, myśli itd. Psychoanaliza, to przede wszystkim poszukiwanie szeroko pojętego kontekstu emocjonalnego tych zdarzeń, możliwość obserwowania siebie z wielu różnych perspektyw. Zatrzymywanie się na wartościowaniu zjawisk hamuje proces wykonywania psychoanalitycznej pracy. To samo dotyczy psychologicznych lub psychiatrycznych rozpoznań. Porządkowanie psychiki w psychopatologiczne obrazy nie pomaga psychoanalizie. Ocenianie czy wartościowanie bywa obroną przed psychoanalitycznym wysiłkiem. Może też być sposobem wyrażenia lęków, uczuć do drugiej osoby lub do samego siebie.

W moim gabinecie mogę Ci pomóc rozwijać Twoje psychoanalityczne myślenie. Ty decydujesz o tym jak to wykorzystasz.

 

 

 Chcesz zadać mi pytanie lub skomentować powyższy tekst?
Możesz skorzystać z pól poniżej:
Twój e-mail:  
Strona główna
Czym jest psychoanaliza?
Metody pracy
Kiedy możemy się spotkać?
Życiorys   zawodowy
Mój  słowniczek
Czytelnia
Kontakt
psychoanaliza, psychoanalityczny, psycho, psychologia, psychiatria, lidia, gren, greń, kosmider, kośmider, gabinet, psychoanaliza.net, psychologia.pl, psychoanaliza.pl, ego, id, kompleks edypa, nieswiadomosc, nieświadomość, psychoanaliza, superego, swiadomosc, świadomość, wyparcie, zaprzeczenie, pomoc, depresja, zaburzenia, zaburzenie, depresj, zaufanie