Zajrzyj do mojej czytelni
Ostatnio dodany tekst to:
"Pandemia czyli oszukane Superego"

więcej tutaj

Spis haseł dostępnych w słowniczku:
 
Podstawowe pojęcia psychoanalityczne będące dziełem Zygmunta Freud`a osiągnęły już słuszny wiek. Używanie ich w wersji zaproponowanej przez Ojca Psychoanalizy trąci sztywnością. Jest tak dlatego, że:


1/ psychoanaliza rozwija się od ponad wieku
2/ myśl psychoanalityczna na trwałe zagościła w naszym życiu niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie.

Terminy takie jak „świadomość” i „nieświadomość” używane są w potocznym języku. Wiele osób /nie tylko psychoterapeutów/ odwołuje się do wiedzy o mechanizmach psychologicznych odkrytej przez Zygmunta Freud`a, właściwie automatycznie.

Dlatego widzę potrzebę tworzenia nowych określeń dla starych pojęć. Zygmunt Freud był przede wszystkim naukowcem. Badał i opisywał ludzką psychikę. Myślę, że nie miałby nic przeciwko próbom poszukiwania bardziej współczesnych wyjaśnień dla jego odkryć. Moje tłumaczenie zawartych w słowniczku haseł jest wynikiem obserwacji klinicznych, własnej psychoanalizy, spostrzeżeń z życia codziennego i posiadanej przeze mnie wiedzy teoretycznej. Próbuję opisywać psychoanalizę w taki sposób, żeby była bardziej dostępna dla tych, którzy są jej ciekawi.

Mój słowniczek nazywam terapeutycznym ponieważ uważam, że niekiedy, sama możliwość „spojrzenia na siebie” z psychoanalitycznej perspektywy, bywa pomocna.


Ego

Intelligent life on a planet comes of age when it first works out the reason for its own existence.

... | czytaj dalej
Ego i Superego

Ego i Superego przenikają się nawzajem. Trudno jest postawić między nimi wyraźną granicę. Ego jest bardzo młode.
Dla Ego narzędziem są słowa. Dla Superego raczej zmysły, obrazy, intuicja.
Ego jest „dzieckiem” stworzonym przez Superego dla którego najważniejsze jest przetrwanie życia. Życie na ... | czytaj dalej
Id

Definicja
Instynktowny, popędowy, najbliższy zwierzętom aspekt funkcjonowania człowieka. Źródło energii. Funkcja dążąca przede wszystkim do zaspokojenia, rozładowania napięcia. Mimo, że jest źródłem energii dla innych funkcji często wchodzi z nimi w konflikt. Wydaje się, że jest w bezpośredni sposób związane z potrzebami ciała i automatyczne. ... | czytaj dalej
Kompleks Edypa

Definicja
Kompleks przeżyć wewnątrz trójkąta: mama, tata, dziecko. Sposób przeżywania tego trójkąta jest istotny dla przeżywania innych relacji międzyludzkich, także tej z psychoanalitykiem co jest ważnym elementem psychoanalitycznej pracy (praca nad przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem). Podobnie jak wszystkie funkcje psychiczne, sposób przeżywania trójkąta edypalnego zmienia się ... | czytaj dalej
Kozetka

Kozetka jest charakterystycznym elementem umeblowania gabinetu psychoanalityka.
Z założenia ma być pomocna ale perspektywa położenia się na niej często budzi bardziej lub mniej uzasadniony lęk. Kozetka stoi w ten sposób, że analityk siedzi za plecami osoby, która na niej leży.

Poniżej wyjaśnię ... | czytaj dalej
Świadomość

Wszystko to co widzisz, słyszysz, myślisz, czujesz, przeżywasz, robisz zdając sobie z tego sprawę.
Narcyzm

Definicja
Mechanizm, w którym kierujemy instynkt miłości na samych siebie. Jest niezbędny do życia i rozwoju. Innymi słowy musimy kochać samych siebie, żeby móc żyć i rozwijać się.

Dynamika instynktu miłości
Kiedy narcyzm angażuje zbyt duże obszary psychicznego życia, hamuje możliwość porozumiewania ... | czytaj dalej
Nieświadomość

Wszystko to co widzisz, słyszysz, myślisz, czujesz, przeżywasz, robisz nie zdając sobie z tego sprawy.Niektóre nieświadome fakty mogą stać się świadome w wyniku większego lub mniejszego wysiłku umysłowego np. przypominania, skupienia uwagi…W uświadomieniu innych potrzebujemy pomocy osób drugich /niekoniecznie psychoanalityków np. wystarczy, że ktoś Ci ... | czytaj dalej
Przeniesienie

Przyszło mi do głowy pewne porównanie, które mam nadzieję zobrazuje czym jest przeniesienie. Dla uzyskania jasności tekstu posłużę się uproszczeniem tego skomplikowanego mechanizmu psychicznego.

Spotkaniu z nową osobą towarzyszą różne przeżycia: obojętność, zaciekawienie, nadzieja, przyjemność, niepokój, zagrożenie, ekscytacja itd. To co czujemy zależy ... | czytaj dalej
Psychoanaliza

Praca umysłu polegająca na rozwijaniu możliwości myślenia o sobie, o innych i o relacjach z nimi. Rozwijanie Ego.
Superego

Definicja
Funkcja oceniająca, porządkująca zjawiska w prosty czarno-biały sposób. Pierwotnie związana z popędem życia, instynktem przetrwania. Jest wykorzystywana w procesie wychowawczym /np. system ocen w szkole albo „nie rób tego bo cię Baba Jaga zabierze”/. Superego porządkuje zagrożenia, korzyści, możliwości, ograniczenia. W ramach tej funkcji ... | czytaj dalej
Trauma

Sytuacja nieznośna dla Ego, która zostaje usunięta ze świadomości czyli wyparta.

Z traumą związany jest schemat przeżyć i zachowań, które uruchamiają się automatycznie, w reakcji na poruszające doświadczenia. Cały ten wewnętrzny system jest zazwyczaj nieświadomy. Czasem świadoma i widoczna jest nieadekwatność zachowań będących ... | czytaj dalej
Wyparcie

Przesunięcie myśli, uczuć, emocji, działań ze świadomości do nieświadomości. Wyparcie ma miejsce wtedy kiedy opisany proces jest nieświadomy. Inaczej mamy do czynienia z pospolitym kłamstwem lub zatajeniem.
Zaprzeczenie

Ma miejsce wtedy kiedy w świadomości powstaje treść o znaczeniu przeciwnym niż istniejąca w nieświadomości np. w świadomości-kocham, a w nieświadomości-nienawidzę.

 

 

 Chcesz zadać mi pytanie lub skomentować powyższy tekst?
Możesz skorzystać z pól poniżej:
Twój e-mail:  
Strona główna
Czym jest psychoanaliza?
Metody pracy
Kiedy możemy się spotkać?
Życiorys   zawodowy
Mój  słowniczek
Czytelnia
Kontakt
psychoanaliza, psychoanalityczny, psycho, psychologia, psychiatria, lidia, gren, greń, kosmider, kośmider, gabinet, psychoanaliza.net, psychologia.pl, psychoanaliza.pl, ego, id, kompleks edypa, nieswiadomosc, nieświadomość, psychoanaliza, superego, swiadomosc, świadomość, wyparcie, zaprzeczenie, pomoc, depresja, zaburzenia, zaburzenie, depresj, zaufanie